Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Rond Dood en Sterven

Ceremony is de rituelenplanner voor een aantal overgangsfasen in het mensenleven:

  • Rituelen rond rouwverwerking
  • Rituelen rond sterven
  • Begeleiding van mensen in de laatste fase van hun leven en hun geliefden
  • Begeleiding van de overledene

Klik hier voor de cursus “Zielenzorg” - training spirituele zorg rond sterven, overlijden, uitvaart en rouw.

Rouwrituelen

De laatste jaren werd ik steeds meer geconfronteerd met het gebrek aan rituelen rond de dood. Ondanks alle moeite die uitvaartverzorgers doen om vooral het praktische gedeelte te regelen, merkte ik dat het vaak niet genoeg was voor de nabestaanden. Een geliefde is weggegaan, en de huidige rituelen rond het afscheid zijn vaak te kort en zakelijk. Waar vroeger een priester de nabestaanden kon begeleiden, is nu een leegte ontstaan.

Er komt echter steeds meer ruimte voor persoonlijke invulling, en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren door mijn rituele ervaring in te zetten. Door mijn achtergrond kan ik, samen met de nabestaanden, andere vormen van uitvaartbegeleiding aanbieden.

Download hier het artikel: Nieuwe rituelen rond dood en sterven, dat in het oktober nummer van de Koorddanser verscheen.

wp0_wp96981375_0f

Rituele zorg voor de overledene: De wake

In veel traditionele sjamanistische samenlevingen ging men er van uit dat de overledene de eerste vier dagen na het overlijden langzaam afscheid neemt van het aardse bestaan. Het lichaam is gestorven, maar de ziel is nog aanwezig en aanspreekbaar.

In vroeger tijden werd de overledene geëerd door het houden van een dodenwake. De wake is een belangrijke stap in het loslaten, zowel voor de overledene zelf als voor de nabestaanden. Ook nu kan er een wake georganiseerd worden. Ik bied mijn hulp aan door de wake vorm te geven op een manier die aansluit bij de overledene en de nabestaanden. Daarbij wordt ook de overledene betrokken: dit is de laatste keer dat deze in fysieke vorm aanwezig is in de kring van geliefden.

Een wake kan iedereen de mogelijkheid geven om op een goede manier afscheid te nemen. Er kan gezamenlijk gegeten worden, er kunnen verhalen worden uitgewisseld. De overledene blijft onderdeel van de intieme kring, maar zal hierna over de grens gaan.

Rituele zorg voor zowel de gestorvene als voor nabestaanden.

Tijdens een uitvaart is er tijd om afscheid te nemen van het fysieke lichaam van de dierbare. Maar ook de gestorvene neemt afscheid: hij of zij is voor het laatst fysiek aanwezig tussen de geliefden. Dit is een overgang voor alle aanwezigen.

Als begeleider help ik u om een afscheid te beleven wat past bij u als nabestaande en bij de overledene zelf. Ik kan vanuit mijn achtergrond en ervaring suggesties aandragen, daarbij ook lettend op de levensovertuiging van de groep mensen die aanwezig zijn op de uitvaart. De maatschappij is in de loop der jaren sterk veranderd: de kerk speelt een steeds kleinere rol in het verzorgen van rituelen om de dood. Toch hebben velen spirituele gedachten en wensen, al dan niet christelijk, en ik kan u helpen met de spirituele vormgeving op de dag van de uitvaart. Ook op latere tijdstippen, bij het plaatsen van een steen op het graf of bij het uitstrooien van de as kan ik u tot steun zijn. Samen zoeken we naar een passend ritueel, een manier om gedachten en emoties uit te drukken door te doen, te ervaren, een plek te geven in het geheel. Dit kan ervoor zorgen dat u gevoelsmatig klaar bent voor volgende stappen: een ritueel is een overgang naar een volgende fase.

Odin bij Balder
 

9200000015016081

<n-beschermheer-t

nephithumb

av-thumb

wp0_wp1d8042fd

cover ademtocht

wp0_wp1df422fd